Ano ang halaga ng paghihirap?

Fr. Joel Victorino

OUR PARTNERS