Ano ang hamon sayo ng Mahal ng Araw?
Fr. Greg Gaston