Ano ang maaring gawin ni San Jose sa Panahon ng Kuwaresma?
Samahan natin si Francis Perez at pagnilayan ang kahalagahan ng paglapit kay Hesus sa kanyang Pasyon sa pamamagitan ng ating gabay, ang kanyang ama sa lupa at ang ating aman ispiritual, na si San Jose.

OUR PARTNERS