Dakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin
Fr. Vladimir Echalas, SOLT