Mabigat man ang iyong kasalan… ang mahalaga, bumalik ka sa Kanya!
God’s unconditional love – gaano mo ito nauunawaan? Pakinggan ang pagninilay ni Fr. Roy Remulta, OSA sa pangatlong tawag ni Hesus tungo sa pagbabago.