Nangungusap sa Atin ang Diyos sa Gitna ng Kahirapan
Ikatlong taon na nating ipagdiriwang ang Mahal ng Araw sa gitna pa rin ng pandemya. Pakinggan ang pagninilay ni Fr. Mario Tejada, MSP sa pagharap sa mga suliranin kalakip ng mga pasakit sa panahong ito.

OUR PARTNERS