​Ano ang mga hamon sa pagsunod kay Hesus?

“Kung ibig nimumang sumusnod sa aking, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin.” Samahan si Fr. Carlo del Rosario at pagnilayan ang mga hamong kalakip sa pagsunod kay Hesus.

SUPPORT THIS WEBSITE

OUR PARTNERS

Pin It on Pinterest