​Ano ang mga hamon sa pagsunod kay Hesus?

“Kung ibig nimumang sumusnod sa aking, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin.” Samahan si Fr. Carlo del Rosario at pagnilayan ang mga hamong kalakip sa pagsunod kay Hesus.

OUR PARTNERS