Pagkakawanggawa sa Panahon ng Kuwaresma
Sa panahon ng Kuwaresma, ating alalalahanin ang importansya ng pagkakawang-gawa para sa ating kapwa kasabay ng ating pagdadasal at pagaayuno. Ating dalangin ngayong Kuwaresma ay sana, sa tuwing makakakita tayo ng mahirap at nangangailangan ay makita natin sa kanila si Kristo.

OUR PARTNERS